Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2019 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 
11-07-2019 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo. 
11-07-2019 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
11-07-2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 
11-07-2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
11-07-2019 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
11-07-2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 
11-07-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại IV. 
11-07-2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung giai đoạn 2021 - 2025. 
11-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ ngân sách tỉnh. 
11-07-2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân. 
11-07-2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025. 
11-07-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 - 2025. 
11-07-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất năm 2019 sang mục đích khác. 
11-07-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định. 
11-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019. 
11-07-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
11-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
11-07-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
11-07-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,683,541 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner