Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 286 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2019 Quyết định số 4462/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề dệt chiếu cói Công Thạnh”, thôn Công Thạnh, xã Tam Quan Bắc, huyện hoài Nhơn. 
29-11-2019 Quyết định số 4461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề nón lá Thuận Đức”, thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn. 
29-11-2019 Quyết định số 4460/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề nón lá Nghĩa Hòa”, thôn Nghĩa Hòa, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn. 
29-11-2019 Quyết định số 4458/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề bánh tráng Trường Cửu”, thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 
29-11-2019 Quyết định số 4457/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề truyền thống rèn Tây Phương Danh”, khu vực Tây Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. 
29-11-2019 Quyết định số 4456/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá”, thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 
27-11-2019 Quyết định số 4425/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 2 - Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, huyện Phù Cát. 
27-11-2019 Quyết định số 4422/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. 
27-11-2019 Quyết định số 4420/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đơn vị thực hiện đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2019. 
27-11-2019 Quyết định số 4415/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
26-11-2019 Quyết định số 4408/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2019. 
25-11-2019 Quyết định số 4369/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, huyện Phù Cát và Vân Canh. 
22-11-2019 Quyết định số 4360/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cơ chế tự chủ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 - 2022. 
21-11-2019 Quyết định số 4332/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 
20-11-2019 Quyết định số 4314/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi nghề cho ngư dân có hoạt động cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
19-11-2019 Quyết định số 4298/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt - Pháp tỉnh Bình Định. 
19-11-2019 Quyết định số 4291/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Hiệp hội Làng nghề Bình Định. 
19-11-2019 Quyết định số 4282/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định. 
19-11-2019 Quyết định số 4281/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. 
15-11-2019 Quyết định số 4262/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ tư vấn xét danh hiệu Anh hùng Lao động giai đoạn 2009 - 2019. 
Chuyển tới trang:  /15       Số văn bản mỗi trang: 
23,690,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner