Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 213 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2019 Quyết định số 3577/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh. 
02-10-2019 Quyết định số 3546/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020. 
24-09-2019 Quyết định số 3416/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính toán bồi thường, GPMB đối với dự án Khu cải táng phục vụ dự án Becamex Bình Định trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. 
24-09-2019 Quyết định số 3415/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để làm cơ sở tính toán bồi thường, GPMB đối với dự án Khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. 
23-09-2019 Quyết định số 3407/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Đề án: Sửa chữa, bảo trì và xử lý các cầu yếu nhằm đảm bảo đồng bộ tải trọng trên các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2019 - 2025. 
19-09-2019 Quyết định số 3363/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Dự án Xây dựng mô hình thí điểm truyền thông môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cấp xã của Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn. 
18-09-2019 Quyết định số 3345/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý dự và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế (giai đoạn 2019 - 2020) ". 
11-09-2019 Quyết định số 3246/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ tạm ứng và số lần tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
09-09-2019 Quyết định số 3226/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhà, đất về địa phương để quản lý, xử lý. 
09-09-2019 Quyết định số 3221/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất (có giá trị thương mại cao) để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 
05-09-2019 Quyết định số 3172/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu. 
04-09-2019 Quyết định số 3167/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng Bình Định trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 
04-09-2019 Quyết định số 3166/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 
30-08-2019 Quyết định số 3093/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đối với nhà, đất của cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý. 
29-08-2019 Quyết định số 3089/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bình Định” năm 2019. 
29-08-2019 Quyết định số 3064/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2019. 
29-08-2019 Quyết định số 3063/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình đập dâng Văn Phong năm 2019. 
29-08-2019 Quyết định số 3062/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Định Bình năm 2019. 
29-08-2019 Quyết định số 3061/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2019. 
29-08-2019 Quyết định số 3060/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2019. 
Chuyển tới trang:  /11       Số văn bản mỗi trang: 
23,481,071 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner