Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2019

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 266 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2019 Quyết định số 4332/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 
19-11-2019 Quyết định số 4282/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định. 
19-11-2019 Quyết định số 4281/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. 
15-11-2019 Quyết định số 4261/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc Khu đô thị Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (Điểm tái định cư số 01). 
14-11-2019 Quyết định số 4252/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035. 
14-11-2019 Quyết định số 4244/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Bắc. 
14-11-2019 Quyết định số 4241/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn. 
13-11-2019 Quyết định số 4226/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã (thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” của tỉnh Bình Định năm 2019). 
12-11-2019 Quyết định số 4211/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định. 
11-11-2019 Quyết định số 4208/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
11-11-2019 Quyết định số 4201/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. 
11-11-2019 Quyết định số 4190/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ đối với Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2022. 
08-11-2019 Quyết định số 4181/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2018. 
08-11-2019 Quyết định số 4166/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chủ trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2021. 
08-11-2019 Quyết định số 4165/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương đầu tư Công trình: Tác phẩm tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 
07-11-2019 Quyết định số 4151/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4787/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. 
07-11-2019 Quyết định số 4144/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. 
07-11-2019 Quyết định số 4143/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ 3, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ. 
07-11-2019 Quyết định số 4142/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ 2, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ. 
07-11-2019 Quyết định số 4141/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ 1, xã Mỹ An và Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ. 
Chuyển tới trang:  /14       Số văn bản mỗi trang: 
23,667,887 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner