Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Khoa học Công nghệ: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2015 Quyết định số 4182/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2015. 
19-11-2015 Quyết định số 4178/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học "Giải pháp phát triển dịch vụ Logistics tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030". 
18-11-2015 Quyết định số 4164/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét chọn "Trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Định" năm 2016. 
18-11-2015 Quyết định số 4158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
27-10-2015 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2015. 
19-10-2015 Quyết định số 3685/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. 
19-10-2015 Quyết định số 3684/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Bình Định năm 2015. 
08-10-2015 Quyết định số 3514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định. 
02-10-2015 Quyết định số 3426/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bổ sung phạm vi khu vực cấm neo đậu tàu thuyền, khai thác, nuôi trồng thủy sản vùng ven biển thành phố Quy Nhơn. 
25-09-2015 Quyết định số 3338/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đối với Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm. 
18-09-2015 Quyết định số 3237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
03-08-2015 Quyết định số 2684/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và bổ sung kinh phí cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định để thực hiện "Dự án KH&CN hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015" năm 2015. 
15-07-2015 Quyết định số 2474/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Bình Định năm 2015. 
10-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015. 
30-06-2015 Quyết định số 2343/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015. 
29-06-2015 Quyết định số 2315/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua máy lọc rượu phục vụ Đề tài "Nghiên cứu sản xuất men rượu phục vụ sản xuất rượu đặc sản tại các làng nghề truyền thống tỉnh Bình Định". 
23-04-2015 Quyết định số 1430/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định. 
26-03-2015 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định" triển khai thực hiện trong năm 2015 - 2016. 
23-03-2015 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong năm 2015. 
06-02-2015 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình: Tổ hợp "Không gian khoa học". 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,187 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner