Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Lâm nghiệp: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2015 Quyết định số 2602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến 2035. 
07-07-2015 Quyết định số 2396/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 - 2016. 
17-03-2015 Quyết định số 899/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2015 Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Bình Định (WB3). 
17-03-2015 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Định năm 2014. 
02-02-2015 Quyết định số 334/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định. 
26-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 
20-01-2015 Quyết định số 139/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2014 - 2019. 
19-01-2015 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 
25-12-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng. 
10-12-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục công trình dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 
03-12-2014 Quyết định số 4015/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Gò Mít (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner