Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng: 47 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2015 Quyết định số 4182/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2015. 
12-10-2015 Quyết định số 3560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Bình Định. 
24-09-2015 Quyết định số 3314/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ mua và cung ứng giống lúa lai cho nông dân các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Hè Thu năm 2015. 
18-09-2015 Quyết định số 3216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2015. 
06-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
15-07-2015 Quyết định số 2474/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Bình Định năm 2015. 
14-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về điều chỉnh vốn và bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2015 từ các nguồn vốn do huyện quản lý. 
10-07-2015 Quyết định số 2448/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện Hoài Nhơn, huyện An Lão và huyện Tuy Phước. 
10-07-2015 Quyết định số 2445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh). 
10-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015. 
07-07-2015 Quyết định số 2404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2015. 
30-06-2015 Quyết định số 2336/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán kinh phí quy hoạch năm 2015. 
30-06-2015 Quyết định số 2335/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2015. 
29-06-2015 Quyết định số 2300/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục và kinh phí triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án khuyến công năm 2015 sử dụng từ nguồn kinh phí của địa phương. 
25-06-2015 Quyết định số 2201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015. 
19-06-2015 Quyết định số 2092/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014, xã An Tân, huyện An Lão. 
09-06-2015 Quyết định số 1949/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Phù Cát và thành phố Quy Nhơn. 
05-06-2015 Quyết định số 1937/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề thuộc Dự án: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề năm 2015. 
01-06-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. 
26-05-2015 Quyết định số 1786/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner