Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Đầu tư: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-10-2015 Quyết định số 3487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
06-10-2015 Quyết định số 3461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư Nhà máy chế biến và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết bị sản xuất muối sạch và muối tinh dùng cho dược phẩm và các ngành công nghiiệp khác tại Bình Định. 
18-09-2015 Quyết định số 3224/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tây Xuân (Thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). 
18-09-2015 Quyết định số 3216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2015. 
06-08-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí dự án trong điểm nhóm C của tỉnh. 
06-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
05-08-2015 Quyết định số 2724/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ, xúc tiến đầu tư dự án VSIP tại tỉnh. 
23-07-2015 Quyết định số 2553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015. 
10-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh Bình Định vào vùng quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 
10-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh. 
10-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015. 
30-06-2015 Quyết định số 2343/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015. 
30-06-2015 Quyết định số 2331/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 
30-06-2015 Quyết định số 2330/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 
30-06-2015 Quyết định số 2329/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nhiên liệu sinh học rắn và các sản phẩm sau dăm trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 
29-06-2015 Quyết định số 2315/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua máy lọc rượu phục vụ Đề tài "Nghiên cứu sản xuất men rượu phục vụ sản xuất rượu đặc sản tại các làng nghề truyền thống tỉnh Bình Định". 
05-06-2015 Quyết định số 1932/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với hoạt động thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn quý I năm 2015. 
26-03-2015 Quyết định số 1037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 (nguồn vốn của tỉnh). 
11-03-2015 Quyết định số 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước của tỉnh. 
27-01-2015 Quyết định số 241/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình phê duyệt Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner