Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời chính sách, chế độ ưu đãi đối với các Trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
06-11-2015 Quyết định số 4020/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Bình Định. 
03-11-2015 Quyết định số 3953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 
16-10-2015 Quyết định số 3674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015. 
07-08-2015 Quyết định số 2754/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
03-08-2015 Quyết định số 2684/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và bổ sung kinh phí cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định để thực hiện "Dự án KH&CN hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015" năm 2015. 
10-07-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Danh sách các trường mầm non, mẫu giáo chuyển sang trường công lập (Đợt 3 - Thực hiện năm 2014) theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh. 
06-07-2015 Quyết định số 2389/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn. 
06-07-2015 Quyết định số 2388/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New Way. 
06-07-2015 Quyết định số 2387/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Infotech. 
19-06-2015 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2014. 
05-06-2015 Quyết định số 1937/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề thuộc Dự án: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề năm 2015. 
22-05-2015 Quyết định số 1763/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định năm 2015. 
13-05-2015 Quyết định số 1614/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015. 
20-04-2015 Quyết định số 1380/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS và tổ chức cụm thi địa phương Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh Bình Định. 
20-04-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. 
17-04-2015 Quyết định số 1358/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2015 - 2016 tại tỉnh Bình Định. 
09-04-2015 Quyết định số 1237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. 
09-04-2015 Quyết định số 1233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên giai đoạn 2015 - 2018. 
20-03-2015 Quyết định số 959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" của tỉnh Bình Định. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner