Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Giao thông - Vận Tải: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
30-09-2016 Quyết định số 3491/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Khu tái định cư Đê Đông - Nhơn Bình phục vụ dự án Tuyến QL19, đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1. Hạng mục: Hệ thống giao thông + Hệ thống điện. 
29-09-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh. 
29-09-2016 Quyết định số 3473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. 
22-09-2016 Quyết định số 3357/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Bê tông hóa đường GTNT năm 2016, trên địa bàn tỉnh. 
09-09-2016 Quyết định số 3199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016. 
06-09-2016 Quyết định số 3153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định. 
06-09-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. 
30-08-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
29-08-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 
17-06-2016 Quyết định số 2067/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước". 
15-04-2016 Quyết định số 1241/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế mẫu đường bê tông xi măng để thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 
01-04-2016 Quyết định số 1069/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 
02-03-2016 Quyết định số 582/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh. 
23-02-2016 Quyết định số 471/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 của Ban An toàn giao thông tỉnh. 
26-01-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
06-01-2016 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 
25-12-2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp việc điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
25-12-2015 Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đặt tên đường (bổ sung) và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 
25-12-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp việc điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
23,476,452 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner