Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng: 51 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-12-2016 Quyết định số 4435/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tài sản nhà nước cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. 
18-10-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô công trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
30-09-2016 Quyết định số 3492/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng biện pháp dán tem niêm phong đồng hồ đếm tổng các cột đo xăng dầu nhằm chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. 
30-09-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2016. 
29-09-2016 Quyết định số 3473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. 
27-09-2016 Quyết định số 3415/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoàn trả ngân sách tỉnh năm 2016 từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu. 
22-09-2016 Quyết định số 3352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2016. 
12-09-2016 Quyết định số 3228/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao quyền đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại một số Công ty cổ phần về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 
12-08-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
10-08-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. 
29-07-2016 Quyết định số 2664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016. 
22-07-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
22-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. 
22-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 
22-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. 
19-07-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
05-07-2016 Quyết định số 2318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức trích tỷ lệ % số tiền lãi thu được từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. 
30-06-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
28-06-2016 Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
17-06-2016 Quyết định số 2070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh). 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,218 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner