Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Chính sách - Xã hội: 78 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. 
30-11-2016 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
10-11-2016 Quyết định số 4085/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người của tỉnh Bình Định năm 2017. 
01-11-2016 Quyết định số 3934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 
26-10-2016 Quyết định số 3792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 
20-10-2016 Quyết định số 3695/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. 
03-10-2016 Quyết định số 3505/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. 
29-09-2016 Quyết định số 3461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn (Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020). 
29-09-2016 Quyết định số 3457/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện công tác tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm và xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ năm 2016. 
22-08-2016 Quyết định số 2976/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 
18-08-2016 Quyết định số 2925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". 
10-08-2016 Quyết định số 2783/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định năm 2016. 
28-07-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
27-07-2016 Quyết định số 2634/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2016. 
22-07-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Khóa XI về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặt dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 
22-07-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại Phí và Lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
11-07-2016 Quyết định số 2429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
05-07-2016 Quyết định số 2318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức trích tỷ lệ % số tiền lãi thu được từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. 
27-06-2016 Quyết định số 2183/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên bán hàng chính sách miền núi năm 2016 cho huyện Vĩnh Thạnh. 
23-06-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,174 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner