Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Nhơn Hội, các Khu công nghiệp, một số cụm công nghiệp và khu chức năng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
25-11-2016 Quyết định số 4361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 
17-10-2016 Quyết định số 3666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi cho công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 
30-09-2016 Quyết định số 3499/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực Tây Nam Khu kinh tế Nhơn Hội. 
29-09-2016 Quyết định số 3450/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực: Đất đai; địa chất và khoáng sản; tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; môi trường; đo đạc và bản đồ; biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. 
28-09-2016 Quyết định số 3446/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định. 
26-07-2016 Quyết định số 2633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản sau khai thác, chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
23-06-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát sỏi lòng sông gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều. 
29-02-2016 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015 tỉnh Bình Định. 
03-02-2016 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
03-02-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
26-01-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
30-12-2015 Quyết định số 4768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh vê việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 
29-12-2015 Quyết định số 4746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của UBND tỉnh. 
28-12-2015 Quyết định số 4730/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
23,476,575 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner