Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức: 61 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2016 Quyết định số 4404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo loạn, khủng bố và khẩn nguy hàng không tỉnh. 
25-11-2016 Quyết định số 4380/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và các nước Đông Âu tỉnh Bình Định. 
08-11-2016 Quyết định số 4025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. 
04-11-2016 Quyết định số 3983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định. 
01-11-2016 Quyết định số 3919/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 
31-10-2016 Quyết định số 3907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. 
31-10-2016 Quyết định số 3906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định. 
14-10-2016 Quyết định số 3648/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2017. 
05-10-2016 Quyết định số 3536/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng thực hiện khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh. 
22-09-2016 Quyết định số 3337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 
12-09-2016 Quyết định số 3228/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao quyền đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại một số Công ty cổ phần về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 
12-09-2016 Quyết định số 3225/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan. 
06-09-2016 Quyết định số 3153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định. 
06-09-2016 Quyết định số 3152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định. 
14-07-2016 Quyết định số 2473/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Định. 
04-07-2016 Quyết định số 2300/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội các nhà thầu xây dựng tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
01-07-2016 Quyết định số 2258/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
30-06-2016 Quyết định số 2234/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 
24-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐNDKXII của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐNDKXII của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,357 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner