Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Hành chính: 71 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-12-2016 Quyết định số 4435/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tài sản nhà nước cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. 
29-11-2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
29-11-2016 Quyết định số 4388/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 
23-11-2016 Quyết định số 4291/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Bình Định. 
21-11-2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định. 
08-11-2016 Quyết định số 4017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, phân loại thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 
04-11-2016 Quyết định số 3984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế giám sát tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định. 
04-11-2016 Quyết định số 3983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định. 
01-11-2016 Quyết định số 3919/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 
31-10-2016 Quyết định số 3907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. 
31-10-2016 Quyết định số 3906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định. 
31-10-2016 Quyết định số 3869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định. 
18-10-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô công trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
11-10-2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp. 
05-10-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định. 
05-10-2016 Quyết định số 3536/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng thực hiện khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh. 
03-10-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
22-09-2016 Quyết định số 3348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 
22-09-2016 Quyết định số 3341/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016. 
20-09-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ là đô thị loại V. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
23,476,329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner