Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
30-08-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
30-08-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
30-08-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
12-08-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
22-07-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
22-07-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại Phí và Lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
20-06-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 
24-05-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ áp dụng đối với chợ Đập Đá mới, thị xã An Nhơn. 
28-04-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
26-01-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng Cảng cá Quy Nhơn. 
26-01-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
26-01-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về Phí sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi. 
26-01-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
26-01-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về Phí sử dụng Cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát. 
26-01-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
26-01-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
26-01-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
26-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
25-12-2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp việc điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,495,359 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner