Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2018

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
12-10-2018 Quyết định số 3493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
01-08-2018 Quyết định số 2593/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân khi nhận trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
01-08-2018 Quyết định số 2584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến 2025, tầm nhìn đến 2035 - Nội dung phân bổ và Bảo vệ tài nguyên nước mặt. 
20-07-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
20-07-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
19-07-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt. 
19-07-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
19-07-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
10-07-2018 Quyết định số 2321/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu - chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018. 
10-07-2018 Quyết định số 2320/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu - chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017. 
12-06-2018 Quyết định số 1994/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy trình và cơ chế phối hợp triển khai đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
04-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018 - 2019. 
04-05-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018 - 2019. 
13-04-2018 Quyết định số 1239/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2018. 
12-04-2018 Quyết định số 1212/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030. 
10-01-2018 Quyết định số 66/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
08-12-2017 Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
08-12-2017 Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
23,667,910 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner