"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 298 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2019 Quyết định số 4983/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh Bình Định năm 2018.
31-12-2019 Quyết định số 5025/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
30-12-2019 Quyết định số 4955/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020.
30-12-2019 Quyết định số 4969/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành hành chính thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.
27-12-2019 Quyết định số 4901/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật nhiệm kỳ 2019 - 2024.
25-12-2019 Quyết định số 4849/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức hỗ trợ xuất bản, phổ biến tác phẩm và tặng thưởng về văn học nghệ thuật cho văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định 02 năm 2019 - 2020 ".
23-12-2019 Quyết định số 4798/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định.
20-12-2019 Quyết định số 4769/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài (Điểm số 1) tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát.
20-12-2019 Quyết định số 4783/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thôn Chánh Lý, xã Cát Tường, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường trục Khu kinh tế nối dài (đoạn Km4+00-Km18+500).
18-12-2019 Quyết định số 4729/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.
17-12-2019 Quyết định số 4695/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định.
17-12-2019 Quyết định số 4710/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.
16-12-2019 Quyết định số 4675/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn.
13-12-2019 Quyết định số 4659/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.
12-12-2019 Quyết định số 4635/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.
10-12-2019 Quyết định số 4607/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dịch vụ du lịch khác, lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định.
29-11-2019 Quyết định số 4456/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá”, thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn.
29-11-2019 Quyết định số 4457/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề truyền thống rèn Tây Phương Danh”, khu vực Tây Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.
29-11-2019 Quyết định số 4458/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề bánh tráng Trường Cửu”, thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn.
29-11-2019 Quyết định số 4460/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề nón lá Nghĩa Hòa”, thôn Nghĩa Hòa, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn.
Chuyển tới trang:  /15     Số văn bản mỗi trang: 
24,089,896 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner