"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 6780 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 89 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 80 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 948 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức 418 văn bản
 
Công nghiệp 111 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 913 văn bản
 
Đầu tư 140 văn bản
 
Doanh nghiệp 79 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 210 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 160 văn bản
 
Hành chính 1444 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 11 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 131 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 390 văn bản
 
Lâm nghiệp 87 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 39 văn bản
 
Ngoại giao - Kinh tế đối ngoại 33 văn bản
 
Nhà ở 86 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 468 văn bản
 
Quốc phòng -Biên giới 42 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 237 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 352 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 210 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 100 văn bản
 
Thủ tục hành chính 277 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 211 văn bản
 
Thương mại 38 văn bản
 
Tư pháp 265 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 243 văn bản
 
Y tế 180 văn bản
 
24,140,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner