"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2019 : 529 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 6 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 4 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 25 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức 18 văn bản
 
Công nghiệp 3 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 24 văn bản
 
Đầu tư 9 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 14 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 6 văn bản
 
Hành chính 16 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 10 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 5 văn bản
 
Lâm nghiệp 5 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 6 văn bản
 
Ngoại giao - Kinh tế đối ngoại 1 văn bản
 
Nhà ở 5 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 23 văn bản
 
Quốc phòng -Biên giới 1 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 18 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 11 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 10 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 13 văn bản
 
Thủ tục hành chính 69 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 2 văn bản
 
Thương mại 3 văn bản
 
Tư pháp 6 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 20 văn bản
 
Y tế 8 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 188 văn bản.
24,131,347 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner