"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Ngoại giao - Kinh tế đối ngoại  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 33 văn bản thuộc lĩnh vực Ngoại giao - Kinh tế đối ngoại:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-02-2019 Quyết định số 619/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-12-2018 Quyết định số 4514/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.
19-07-2018 Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.
19-07-2018 Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
02-04-2018 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2018.
11-12-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định.
01-09-2016 Quyết định số 3131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.
13-07-2016 Quyết định số 2450/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.
10-11-2015 Quyết định số 4053/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định.
06-11-2015 Quyết định số 4030/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Bình Định.
04-11-2015 Quyết định số 3966/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.
16-10-2015 Quyết định số 3663/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - Tân Tây Lan tỉnh Bình Định.
16-10-2015 Quyết định số 3662/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Tân Tây Lan tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2018.
18-09-2015 Quyết định số 3220/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.
17-06-2015 Quyết định số 2055/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trợ cấp chế độ một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia.
26-12-2014 Quyết định số 4409/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-12-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định.
16-12-2014 Quyết định số 4161/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề xuất dự án vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017.
05-12-2014 Quyết định số 4036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2017.
28-10-2014 Quyết định số 3577/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2014 - 2017.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,150,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner