"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quốc phòng -Biên giới  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 42 văn bản thuộc lĩnh vực Quốc phòng -Biên giới:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-08-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
03-12-2018 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
12-10-2018 Quyết định số 3493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21-07-2017 Quyết định số 2590/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.
20-07-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
30-11-2016 Quyết định số 4404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo loạn, khủng bố và khẩn nguy hàng không tỉnh.
22-09-2016 Quyết định số 3339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các địa bàn trọng điểm phòng không nhân dân.
13-09-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
05-09-2016 Quyết định số 3144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
05-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016.
12-05-2016 Quyết định số 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh.
05-02-2016 Quyết định số 401/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Định.
28-07-2015 Quyết định số 2665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch phổ phiến Luật Công an nhân dân; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước công dân; Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014.
08-05-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, quản lý và huy động lực lượng dự bị động viên.
24-09-2014 Quyết định số 3203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tên dự án: Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.
23-09-2014 Quyết định số 3185/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 253/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh" trên địa bàn tỉnh.
10-09-2014 Quyết định số 3029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Bình Định năm 2015.
25-08-2014 Quyết định số 2866/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký tổng hợp tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015.
31-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
15-07-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,125,531 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner