"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 111 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2019 Quyết định số 2191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 và phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng năm 2019.
27-06-2019 Quyết định số 2190/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
02-05-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07-12-2018 Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
29-11-2018 Quyết định số 4189/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
23-10-2018 Quyết định số 3630/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây (Địa điểm: Xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn).
10-09-2018 Quyết định số 3037/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoài Châu (Địa điểm: Xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn).
18-08-2018 Quyết định số 1007/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ưdjfgdawewdcejcfq cẹkqj.
14-06-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
10-05-2018 Quyết định số 1530/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ vận hành các công trình cống, tràn qua đê Đông từ năm 2018 trở đi.
05-04-2018 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
23-03-2018 Quyết định số 927/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018.
15-12-2017 Quyết định số 4679/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định.
01-12-2017 Quyết định số 4489/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư.
02-11-2017 Quyết định số 4157/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-09-2017 Quyết định số 3456/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh.
30-06-2017 Quyết định số 2350/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.
30-06-2017 Quyết định số 2347/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Nhơn Phong (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).
27-06-2017 Quyết định số 2267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2035.
20-06-2017 Quyết định số 2190/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, huyện Phù Cát.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,150,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner