"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khiếu nại - Tố cáo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Bình Định.
23-07-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.
26-05-2014 Quyết định số 1648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân và Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biển, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bình Định.
13-05-2014 Quyết định số 1479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-05-2014 Quyết định số 1416/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành với Hội Nông dân các cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.
06-09-2012 Quyết định số 1910/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng được giao nhiệm vụ chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
26-07-2012 Quyết định số 1504/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng được giao nhiệm vụ chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-07-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.
12-06-2012 Quyết định số 1187/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,150,500 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner