"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 20 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2018 Quyết định số 4413/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh.
14-12-2018 Quyết định số 4412/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo Bình Định trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
14-12-2018 Quyết định số 4411/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao Cổng Thông tin điện tử của tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh.
07-12-2018 Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2018 Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018.
02-11-2018 Quyết định số 3853/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng Tiêu chí, thang điểm thi đua hàng năm đối với các huyện, thị xã, thành phố.
28-09-2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Giải thưởng Báo chí Bình Định được quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
31-08-2018 Quyết định số 2963/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-07-2018 Quyết định số 2540/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh.
25-07-2018 Quyết định số 2504/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2022 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
20-07-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.
29-05-2018 Quyết định số 1777/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy định tạm thời cơ chế quản lý, điều hành nguồn vốn và sử dụng nguồn lãi phát sinh từ phong trào “Quỹ Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”.
25-05-2018 Quyết định số 1734/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027" trên địa bàn tỉnh Bình Định.
16-05-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-04-2018 Quyết định số 1176/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các công trình, chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.
06-04-2018 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-03-2018 Quyết định số 1022/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-03-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
17-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bình Định".
02-01-2018 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,128,791 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner