"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lương thực - Thực phẩm (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Lương thực - Thực phẩm được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2018 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2019.
07-12-2018 Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-09-2018 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai các giải pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu Phi và phòng chống dịch bệnh động vật cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-09-2018 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tổ chức, quản lý giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tình Bình Định.
20-07-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020.
19-07-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định,giai đoạn 2015 - 2020.
21-06-2018 Quyết định số 2103/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
26-04-2018 Quyết định số 1394/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ giống cây trồng bị thiệt hại do mưa lớn vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016.
16-04-2018 Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Thu năm 2018.
23-03-2018 Quyết định số 941/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,076,324 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner