"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 27 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2018 Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019 - 2020).
07-12-2018 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.
07-12-2018 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
14-09-2018 Quyết định số 3131/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020.
14-09-2018 Quyết định số 3126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020.
20-07-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020.
20-07-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.
20-07-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.
20-07-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.
19-07-2018 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-07-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 và năm 2018 ( nguồn vốn của tỉnh).
19-07-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.
19-07-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.
19-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
12-06-2018 Quyết định số 1991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020.
08-06-2018 Quyết định số 1950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-05-2018 Quyết định số 1742/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới nhóm C quy mô nhỏ của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững có sử dụng vốn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn xã Cát Tiến, huyện Phù Cát.
25-05-2018 Quyết định số 1735/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-05-2018 Quyết định số 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,128,891 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner