"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 15 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố.
06-07-2018 Quyết định số 2283/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá, khối lượng và dự toán kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2018 đối với Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.
06-07-2018 Quyết định số 2279/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2018.
26-06-2018 Quyết định số 2161/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá xử lý nước thải và dự toán kinh phí đặt mua sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2018 đối với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn.
08-05-2018 Quyết định số 1500/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước.
10-04-2018 Quyết định số 1188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018.
26-02-2018 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2018 cho các huyện, thị xã.
26-02-2018 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động năm 2018.
12-02-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh.
09-02-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-02-2018 Quyết định số 462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2018.
07-02-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi báo cáo dự toán, quyết toán, xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
05-02-2018 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình để thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
02-02-2018 Quyết định số 362/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2017.
01-02-2018 Quyết định số 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,076,400 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner