"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp - Nông thôn (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 32 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2018 Quyết định số 4649/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành hệ thống luật pháp về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-12-2018 Quyết định số 4533/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.
07-12-2018 Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
29-11-2018 Quyết định số 4189/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
13-11-2018 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 và cả năm 2019.
26-10-2018 Quyết định số 3708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, phân loại kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
24-10-2018 Quyết định số 3649/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bình Định.
01-10-2018 Quyết định số 3333/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Tiêu chí Hợp tác xã nông nghiệp điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bình Định.
28-08-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về quản lý làng nghề, ngành nghề nông thôn và công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định.
24-07-2018 Quyết định số 2467/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2018.
20-07-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/năm và các loại cây trồng khác có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 tháng 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-07-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển các thôn thuộc thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân thành khu phố.
19-07-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đổi các thôn thuộc thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ thành khu phố.
19-07-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Chính sách ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh về Chính sách phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-07-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/năm và các loại cây trồng khác có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-07-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hạn do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-06-2018 Quyết định số 2112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,128,794 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner