"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
29-11-2018 Quyết định số 4189/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
23-10-2018 Quyết định số 3630/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây (Địa điểm: Xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn).
10-09-2018 Quyết định số 3037/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoài Châu (Địa điểm: Xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn).
18-08-2018 Quyết định số 1007/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ưdjfgdawewdcejcfq cẹkqj.
14-06-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
10-05-2018 Quyết định số 1530/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ vận hành các công trình cống, tràn qua đê Đông từ năm 2018 trở đi.
05-04-2018 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
23-03-2018 Quyết định số 927/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,128,942 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner