"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 23 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2018 Quyết định số 4664/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2018.
14-12-2018 Quyết định số 4457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018.
14-12-2018 Quyết định số 4456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018.
14-12-2018 Quyết định số 4455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018.
14-12-2018 Quyết định số 4454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Cát Hải, huyện Phù Cát đạt chuẩn quốc gia năm 2018.
14-12-2018 Quyết định số 4453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước, huyện Tuy Phước đạt chuẩn quốc gia năm 2018.
14-12-2018 Quyết định số 4452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn quốc gia năm 2018.
14-12-2018 Quyết định số 4451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn quốc gia năm 2018.
14-12-2018 Quyết định số 4450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Tam Quan, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018.
14-12-2018 Quyết định số 4449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học phổ thông An Lương, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn quốc gia năm 2018.
07-12-2018 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07-12-2018 Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định.
13-09-2018 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.
20-07-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về lộ trình thực hiện đối với 13 trường mầm non, mẫu giáo thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính.
20-07-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-07-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính.
19-07-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020.
11-05-2018 Quyết định số 1557/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh.
03-05-2018 Quyết định số 1455/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thuộc dự án: Đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang, hải đảo giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Bình Định (Giai đoạn 2).
02-05-2018 Quyết định số 1436/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,076,362 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner