"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44 + 45           Năm 2006 Ngày 30 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2006 Quyết định số 130/2006/QĐ-UBND về việc chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã nghỉ việc. 04
28-12-2006 Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 06
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-12-2006 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 11
17-12-2006 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 12
17-12-2006 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 14
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2006 Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007. 16
22-12-2006 Quyết định số 870/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010. 34
25-12-2006 Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tổ chức lại Lâm trường Sông Kôn thành Công ty Lâm nghiệp Sông Kôn. 47
25-12-2006 Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tổ chức lại Lâm trường Hà Thanh thành Công ty Lâm nghiệp Hà Thanh. 51
26-12-2006 Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. 54
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2006 Quyết định số 3180/QĐ-CTUBND về việc định mức chi đào tạo nghề ngắn hạn và tập huấn nghề. 73
25-12-2006 Quyết định số 3210/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Cụm công nghiệp thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn. 76
27-12-2006 Quyết định số 3241/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Định sang hoạt động theo cơ chế tài chính của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. 79
29-12-2006 Quyết định số 3286/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hiệp Hội sản xuất và kinh doanh Rượu Bàu Đá Bình Định. 88
29-12-2006 Quyết định số 3291/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Công trình Khu Cảng Nhơn Hội. 90
29-12-2006 Quyết định số 3303/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền phê duyệt phương án cấp phát thanh toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng trong vốn đối ứng của Tiểu dự án cấp nước 9 thị trấn tỉnh Bình Định. 95
29-12-2006 Quyết định số 3304/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học (kinh phí dự phòng). 96
22-12-2006 Chỉ thị số 17/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nuôi trồng thủy sản năm 2007. 98
25-12-2006 Chỉ thị số 18/CT-CTUBND về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách, đồng bộ để phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch LMLM tái phát trên địa bàn tỉnh Bình Định. 102
28-12-2006 Chỉ thị số 19/CT-CTUBND về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2006 - 2007 trong điều kiện thiếu nguồn nước tưới. 106
24,141,505 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner