"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08 + 09 + 10           Năm 2006 Ngày 30 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 09
11-04-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng. 34
14-04-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND về bãi bỏ các Quyết định quy định giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trong tỉnh. 40
19-04-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND về bổ sung, điều chỉnh quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. 42
19-04-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về ban hành giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên đối với các loại cây được khai thác để làm cây cảnh tại khu vực lòng hồ Định Bình. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2006 Quyết định số 29/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006. 46
09-01-2006 Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích (Chiến thắng Đệ Đức). 48
09-01-2006 Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích (Miếu Bà). 49
09-01-2006 Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích (Vụ thảm sát Vinh Quang 1965). 50
09-01-2006 Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích (Rừng Bà Bơi – Nơi thành lập Sư đoàn 3). 51
09-01-2006 Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích (Văn Miếu). 52
13-01-2006 Quyết định số 85/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010. 53
17-01-2006 Quyết định số 96/QĐ-UBND về phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006 (Chương trình Biển Đông – Hải đảo). 61
18-01-2006 Quyết định số 98/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục công trình thuộc nguồn vốn đầu tư cho các xã bãi ngang, ven biển và hải đảo năm 2006. 62
24-01-2006 Quyết định số 119/QĐ-UBND về ban hành Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước hàng hóa phục vụ miền núi năm 2006. 64
24-01-2006 Quyết định số 121/QĐ-UBND về phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006 (Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn). 74
26-01-2006 Quyết định số 129/QĐ-UBND về chuyển phương thức tổ chức hoạt động của Trung tâm giống cây trồng Bình Định. 76
26-01-2006 Quyết định số 130/QĐ-UBND về đổi tên phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp. 77
27-01-2006 Quyết định số 157/QĐ-UBND về ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 78
01-02-2006 Quyết định số 159/QĐ-UBND về ban hành Đề án giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. 79
16-02-2006 Quyết định số 172/QĐ-UBND về ban hành Chương trình công tác trọng tâm để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2006. 90
17-02-2006 Quyết định số 173/QĐ-UBND về công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS tại thời điểm 31/12/2005. 97
17-02-2006 Quyết định số 174/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ cho lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn. 99
22-02-2006 Quyết định số 178/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 01/02/2006 của UBND tỉnh. 100
23-02-2006 Quyết định số 179/QĐ-UBND về bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại công vụ trên địa bàn tỉnh. 101
02-03-2006 Quyết định số 215/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Định năm 2005. 102
07-03-2006 Quyết định số 224/QĐ-UBND về phê duyệt các đề án thực hiện chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại nguy hiểm giai đoạn 2004-2010. 121
07-03-2006 Quyết định số 225/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 123
09-03-2006 Quyết định số 245/QĐ-UBND về ban hành Quy chế thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Bình Định. 125
10-03-2006 Quyết định số 247/QĐ-UBND về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006 (Vốn cấp quyền sử dụng đất). 134
16-03-2006 Quyết định số 260/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch vốn quy hoạch năm 2006 và chuẩn bị đầu tư để xây dựng năm 2007 và những năm tiếp theo. 136
16-03-2006 Quyết định số 261/QĐ-UBND về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006 (nguồn tạm ứng ngân sách Trung ương). 142
27-03-2006 Quyết định số 292/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miền núi năm 2006. 143
29-03-2006 Quyết định số 320/QĐ-UBND về bổ sung đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội. 150
29-03-2006 Quyết định số 321/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ bán đấu giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước. 151
05-04-2006 Quyết định số 334/QĐ-UBND về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006. 152
07-04-2006 Quyết định số 345/QĐ-UBND về quy định tạm thời mức thu phí tham quan tại Khu Du lịch Ghềnh Ráng. 154
10-04-2006 Quyết định số 375/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 572/1998/QĐ-UB ngày 21/02/1998 của UBND tỉnh Bình Định. 156
10-04-2006 Quyết định số 376/QĐ-UBND về đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình. 157
12-04-2006 Quyết định số 393/QĐ-UBND về thành lập phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất. 159
13-04-2006 Quyết định số 399/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 160
17-04-2006 Quyết định số 407/QĐĐC-UBND về đính chính Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 28/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất thu tiền sử dụng đất và đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước tại một số khu vực thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. 167
18-04-2006 Quyết định số 408/QĐĐC-UBND về đính chính Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 của UBND tỉnh về việc quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô tải để thanh toán cước vận chuyển hàng hóa, tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 168
18-04-2006 Chỉ thị số 01/CT-UBND về phối hợp tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2006. 169
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2006 Quyết định số 07/QĐ-CTUBND về thay thế Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông và thành viên Tổ thường trực giúp việc cho Ban An toàn giao thông tỉnh. 171
03-01-2006 Quyết định số 11/QĐ-CTUBND về phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006. 172
09-01-2006 Quyết định số 47/QĐ-CTUBND về phê duyệt danh mục đầu tư từ nguồn Quỹ xây dựng trường tập trung tại Sở Giáo dục – Đào tạo năm 2006. 177
09-01-2006 Quyết định số 61/QĐ-CTUBND về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp đường ĐT 637 (đoạn từ QL 19 đến công trình đầu mối hồ Định Bình). 179
16-01-2006 Quyết định số 106/QĐ-CTUBND về thành lập Ban chỉ đạo Đề án nâng cấp hệ thống bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình Định. 181
17-01-2006 Quyết định số 113/QĐ-CTUBND về giao chỉ tiêu thực hiện chương trình dân số - gia đình và trẻ em tỉnh năm 2006. 182
18-01-2006 Quyết định số 135/QĐ-CTUBND về xác định vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định để chuyển giao cho Tổng Công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ XNK Bình Định. 186
18-01-2006 Quyết định số 138/QĐ-CTUBND về chuyển giao sở hữu 30% vốn Nhà nước hiện còn tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Bình Định cho tập thể người lao động. 187
20-01-2006 Quyết định số 155/QĐ-CTUBND về phân bổ chỉ tiêu kế hoạch khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2006. 188
23-01-2006 Quyết định số 176/QĐ-CTUBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết các điểm Du lịch - Dịch vụ tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu. 189
23-01-2006 Quyết định số 177/QĐ-CTUBND về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá tàu thuyền và tài sản khác trên tàu thuộc Chương trình cho vay vốn khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 của tỉnh Bình Định. 195
25-01-2006 Quyết định số 187/QĐ-CTUBND về thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006. 201
26-01-2006 Quyết định số 199/QĐ-CTUBND về thay thế thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 203
27-01-2006 Quyết định số 207/QĐ-CTUBND về thay đổi thành viên Hội đồng hỗ trợ đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. 204
13-02-2006 Quyết định số 258/QĐ-CTUBND về công nhận đơn vị thực hiện đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2005. 205
16-02-2006 Quyết định số 280/QĐ-CTUBND về thành lập Ban chỉ đạo và Ban Tổ chức Festival Đống Đa - Tây Sơn 2007. 207
16-02-2006 Quyết định số 281/QĐ-CTUBND về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Chính phủ. 210
17-02-2006 Quyết định số 284/QĐ-CTUBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình việc làm tỉnh Bình Định. 212
17-02-2006 Quyết định số 287/QĐ-CTUBND về thành lập Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Bình Định năm 2006. 219
21-02-2006 Quyết định số 309/QĐ-CTUBND về phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng công trình: Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A). 221
21-02-2006 Quyết định số 325/QĐ-CTUBND về cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Bình Định. 226
21-02-2006 Quyết định số 326/QĐ-CTUBND về cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Bình Định. 228
31-03-2006 Chỉ thị số 02/CT-CTUBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2006. 230
23,909,285 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner