"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2006 Ngày 20 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND về ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công. 05
09-05-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định thực hiện bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ. 07
15-05-2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-05-2006 Quyết định số 462/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai. 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2006 Quyết định số 902/QĐ-CTUBND về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng công trình: Khu biệt thự ven sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. 31
24-04-2006 Quyết định số 925/QĐ-CTUBND về ban hành Kế họach thực hiện Chỉ thị 08/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép. 34
24-04-2006 Quyết định số 926/QĐ-CTUBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg, Chỉ thị 08/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ, phát triển rừng. 39
25-04-2006 Quyết định số 945/QĐ-CTUBND về ủy quyền thành lập các Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông năm học 2005-2006. 46
27-04-2006 Quyết định số 967/QĐ-CTUBND về sắp xếp, chuyển đổi Công ty Thực phẩm XNK Lam Sơn thành Công ty TNHH 01 thành viên. 47
27-04-2006 Quyết định số 968/QĐ-CTUBND về bổ sung thành viên cho Đơn vị thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng (PIU) tỉnh Bình Định. 48
27-04-2006 Quyết định số 969/QĐ-CTUBND về phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học năm 2006. 49
27-04-2006 Quyết định số 972/QĐ-CTUBND về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường ĐT634 (Hòa Hội – Long Định). 51
27-04-2006 Quyết định số 973/QĐ-CTUBND về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường ĐT631 (Diêm Tiêu – Tân Thạnh), lý trình Km0 + 000 – Km18 + 694. 54
27-04-2006 Quyết định số 982/QĐ-CTUBND về phân bổ kinh phí các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2006. 57
03-05-2006 Quyết định số 1010/QĐ-CTUBND về thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2006. 59
03-05-2006 Quyết định số 1012/QĐ-CTUBND về thành lập Hội đồng xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2006 của tỉnh Bình Định. 62
04-05-2006 Quyết định số 1023/QĐ-CTUBND về điều chỉnh, bổ sung các thành viên Hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng các KCN Bình Định. 64
04-05-2006 Quyết định số 1024/QĐ-CTUBND về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng công trình: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định. 66
08-05-2006 Quyết định số 1042/QĐ-CTUBND về thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đợt 9 năm 2006. 69
09-05-2006 Quyết định số 1061/QĐ-CTUBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào khu vực Suối Trầu, thành phố Quy Nhơn. 71
09-05-2006 Quyết định số 1063/QĐ-CTUBND về phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy xử lý rác thải thành phố Quy Nhơn. 73
09-05-2006 Quyết định số 1065/QĐ-CTUBND về thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định. 77
10-05-2006 Quyết định số 1074/QĐ-CTUBND về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn giai đọan 1. 81
11-05-2006 Quyết định số 1082/QĐ-CTUBND về phê duyệt thiết kế quy hoạch xây dựng Khu tái định cư Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 83
16-05-2006 Quyết định số 1136/QĐ-CTUBND về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1). 86
19-04-2006 Chỉ thị số 03/CT-CTUBND về triển khai thực hiện Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – 19.8”. 105
08-05-2006 Chỉ thị số 04/CT-CTUBND về tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 109
24,126,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner