"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2006 Ngày 30 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức mạng lưới Y tế tỉnh Bình Định. 03
23-05-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 101/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001 của UBND tỉnh và Quyết định số 1111/QĐ-CTUB ngày 23/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2006 Quyết định số 469/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010 của tỉnh Bình Định. 09
23-05-2006 Quyết định số 472/QĐ-UBND về xử lý một số nội dung chi ngân sách tỉnh năm 2005. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-05-2006 Quyết định số 1141/QĐ-CTUBND về phê duyệt mức hỗ trợ giống lúa lai để khuyến khích chuyển đổi sản xuất lúa từ 03 vụ sang 02 vụ/năm. 37
18-05-2006 Quyết định số 1153/QĐ-CTUBND về bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch lở mồm long móng của tỉnh Bình Định. 39
18-05-2006 Quyết định số 1154/QĐ-CTUBND về thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2006. 40
18-05-2006 Quyết định số 1165/QĐ-CTUBND về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2005 đê công Kol. Đoạn: Xã Cát Nhơn – xã Cát Thắng. hạng mục: Đê Trung Bình; đê Phường Bún; đê Thị Tý; đê Lỗ Sa – Khẩu Bà Huynh. 41
19-05-2006 Quyết định số 1177/QĐ-CTUBND về ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định công nhận “Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật”. 44
24,126,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner