"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2006 Ngày 10 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-05-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND về ban hành Danh mục số 06 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Định. 04
31-05-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí truớc bạ. 06
01-06-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Bình Định. 10
05-06-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND về hủy bỏ các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật của UBND tỉnh. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2006 Quyết định số 485/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006. 22
05-06-2006 Quyết định số 486/QĐ-UBND về kiện toàn Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bình Định. 24
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2006 Quyết định số 1224/QĐ-CTUBND về kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Định và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo. 26
26-05-2006 Quyết định số 1230/QĐ-CTUBND về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch lở mồm long móng ở gia súc. 29
26-05-2006 Quyết định số 1232/QĐ-CTUBND về phê duyệt Đề án thức hiện mô hình “Cung cấp thông tin, dịch vụ SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên và khám sức khỏe, tư vấn tiền hôn nhân” giai đoạn 2006 – 2010. 31
29-05-2006 Quyết định số 1243/QĐ-CTUBND về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. 34
31-05-2006 Quyết định số 1267/QĐ-CTUBND về thay đổi thành viên tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo của tỉnh. 35
01-06-2006 Quyết định số 1272/QĐ-CTUBND về phân bổ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước năm 2006. 37
05-06-2006 Quyết định số 1290/QĐ-CTUBND về ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định. 39
05-06-2006 Chỉ thị số 05/CT-CTUBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 05 năm (2006-2010) theo tinh thần Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ. 45
24,174,127 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner