"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2006 Ngày 20 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 05
08-06-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND về quy định giá đất tại các cụm công nghiệp thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 07
08-06-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 09
12-06-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND về áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Tổng Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định. 22
08-06-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND về quản lý, bảo vệ công trình giao thông và hành lang an toàn đường bộ. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-06-2006 Quyết định số 499/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2006 từ nguồn vốn đối ứng, vốn IDA phân bổ cho dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Định. 34
08-06-2006 Quyết định số 500/QĐ-UBND về ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng ký hợp đồng ủy quyền với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh để thực hiện việc bán đấu giá các ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước do tỉnh quản lý. 38
12-06-2006 Quyết định số 503/QĐ-UBND về thành lập các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Du lịch. 39
12-06-2006 Quyết định số 504/QĐ-UBND về thành lập phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2006 Quyết định số 1302/QĐ-CTUBND về công bố dịch lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Định. 42
06-06-2006 Quyết định số 1308/QĐ-CTUBND về phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng (PIU) Bình Định. 44
07-06-2006 Quyết định số 1323/QĐ-CTUBND về ban hành Phương án kiểm tra tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. 51
08-06-2006 Quyết định số 1345/QĐ-CTUBND về thành lập Hội đồng xét thưởng và Ban giám khảo Giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định năm 2006. 56
08-06-2006 Quyết định số 1346/QĐ-CTUBND về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội. 58
09-06-2006 Quyết định số 1348/QĐ-CTUBND về phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư – Giai đoạn 1 Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 60
12-06-2006 Quyết định số 1350/QĐ-CTUBND về phê quyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 công trình: Khu biệt thự và nghỉ dưỡng Cánh Tiên. 63
12-06-2006 Quyết định số 1354/QĐ-CTUBND về ban hành Kế hoạch Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006. 68
12-06-2006 Quyết định số 1355/QĐ-CTUBND về thay thế thành viên Đoàn thanh tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định. 84
12-06-2006 Quyết định số 1356/QĐ-CTUBND về điều chỉnh tên gọi Ban điều hành dự án. 85
12-06-2006 Quyết định số 1366/QĐ-CTUBND về phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết công trình: Quy hoạch chi tiết xây dựng các hạng mục công trình thuộc Dự án cấp nước 9 thị trấn, tỉnh Bình Định. 86
14-06-2006 Quyết định số 1383/QĐ-CTUBND về phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng công trình: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. 101
16-06-2006 Quyết định số 1396/QĐ-CTUBND về chỉ định Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3). 106
19-06-2006 Quyết định số 1425/QĐ-CTUBND về bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Festival Tây Sơn - Bình Định 2007. 109
19-06-2006 Quyết định số 1426/QĐ-CTUBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành điều tra quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao tỉnh Bình Định đến năm 2020. 110
19-06-2006 Quyết định số 1427/QĐ-CTUBND về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư B (giai đoạn 1) Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. 113
24,173,268 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner