"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2006 Ngày 10 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND về áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Tổng Công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định. 04
05-07-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hòa giải viên ở cơ sở. 09
05-07-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND về quy định khu vực nội thành phố và ngoại thành phố của thành phố Quy Nhơn. 14
05-07-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2007. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2006 Quyết định số 520/QĐ-UBND về Thành lập Thanh tra Sở Tư pháp. 26
22-06-2006 Quyết định số 521/QĐ-UBND về sắp xếp, kiện toàn tổ chức các phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Sở Thương mại. 28
22-06-2006 Quyết định số 522/QĐ-UBND về đổi tên Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch. 30
30-06-2006 Quyết định số 531/QĐ-UBND về bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông. 32
03-07-2006 Quyết định số 535/QĐĐC-UBND về đính chính Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 33
04-07-2006 Quyết định số 536/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 – 2010. 34
05-07-2006 Quyết định số 537/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý Chương trình Tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường (SEMLA) tỉnh Bình Định. 36
06-07-2006 Quyết định số 538/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng đến năm 2010. 38
07-07-2006 Quyết định số 539/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình truyền thông phòng chống ma túy tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010. 56
07-07-2006 Quyết định số 540/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch tổng thể Festival Tây Sơn – Bình Định 2007. 71
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2006 Quyết định số 1471/QĐ-CTUBND về thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ V (2006 – 2007). 88
22-06-2006 Quyết định số 1472/QĐ-CTUBND về thành lập Ban Chỉ đạo Điều tra thực trạng việc làm - thất nghiệp năm 2006 và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. 90
26-06-2006 Quyết định số 1491/QĐ-CTUBND về thành lập Ban quản lý Chương trình phát triển chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2010. 92
28-06-2006 Quyết định số 1512/QĐ-CTUBND về quy định mức hỗ trợ tiêu hủy gia súc bị bệnh LMLM ở gia súc theo Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 18/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ. 94
30-06-2006 Quyết định số 1535/QĐ-CTUBND về phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 – 2010. 95
30-06-2006 Quyết định số 1536/QĐ-CTUBND về phê duyệt Đề án định canh định cư tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 – 2010. 98
03-07-2006 Quyết định số 1541/QĐ-CTUBND về ban hành Kế hoạch tổ chức “Tháng việc làm” tỉnh Bình Định năm 2006. 102
03-07-2006 Quyết định số 1542/QĐ-CTUBND về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. 111
06-07-2006 Quyết định số 1570/QĐ-CTUBND về điều chỉnh phương thức hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi thực hiện chính sách kiên cố hóa kênh mương. 113
07-07-2006 Quyết định số 1601/QĐ-CTUBND về điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất tại Bình Định. 114
24,173,473 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner