"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2006 Ngày 20 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Bình Định. 03
22-06-2006 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại Bình Định. 11
05-07-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật. 21
12-07-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá tối thiểu sửa đổi, bổ sung đối với xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2006 Quyết định số 544/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Định. 29
13-07-2006 Quyết định số 545/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối với học sinh thuộc diện tàn tật, mồ côi và con hộ nghèo tỉnh Bình Định. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2006 Quyết định số 1557/QĐ-CTUBND về thành lập Hội đồng nghệ thuật xét tuyển mô hình kiến trúc Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn. 34
10-07-2006 Quyết định số 1609/QĐ-CTUBND về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 công trình: Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu B). 36
13-07-2006 Quyết định số 1635/QĐ-CTUBND về phê duyệt Phương án tổ chức vận chuyển hành khách bằng ô tô buýt Quy Nhơn – Vân Canh. 41
14-07-2006 Quyết định số 1638/QĐ-CTUBND về phê duyệt bổ sung danh mục đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm 2006. 43
24,126,401 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner