"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2006 Ngày 30 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định. 04
20-07-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định lập, quản lý và sử dụng Quỹ cho vay giải quyết việc làm địa phương. 06
20-07-2006 Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định việc cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định. 13
20-07-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND về thành lập Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A) thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. 31
25-07-2006 Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND về quy định hỗ trợ một phần viện phí cho các trường hợp gặp khó khăn đột xuất. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2006 Quyết định số 547/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư dự án đường Xuân Diệu và các khu tái định cư liên quan. 36
19-07-2006 Quyết định số 550/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 39
25-07-2006 Quyết định số 556/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá đợt 02/9/2006 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 45
25-07-2006 Quyết định số 557/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phúc khảo kết quả thi tuyển công chức, viên chức. 53
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-07-2006 Quyết định số 1667/QĐ-CTUBND về thành lập Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2006. 57
18-07-2006 Quyết định số 1670/QĐ-CTUBND về phê duyệt dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2006. 59
19-07-2006 Quyết định số 1690/QĐ-CTUBND về công bố hết dịch lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Định. 61
20-07-2006 Quyết định số 1710/QĐ-CTUBND về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hòn Lập. 63
20-07-2006 Quyết định số 1711/QĐ-CTUBND về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A) thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. 66
20-07-2006 Quyết định số 1712/QĐ-CTUBND về ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống Y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh. 68
20-07-2006 Quyết định số 1717/QĐ-CTUBND về thành lập Ban Tổ chức “Tháng việc làm” tỉnh Bình Định năm 2006. 70
21-07-2006 Quyết định số 1720/QĐ-CTUBND về phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 công trình: Khu dịch vụ - du lịch phía Bắc đầu cầu Nhơn Hội. 72
21-07-2006 Quyết định số 1723/QĐ-CTUBND về phê duyệt bổ sung Phương án tổ chức vận chuyển hành khách bằng ô tô buýt Quy Nhơn – Vân Canh. 76
25-07-2006 Quyết định số 1737/QĐ-CTUBND về thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá đợt 02/9/2006 tỉnh Bình Định. 78
28-07-2006 Quyết định số 1784/QĐ-CTUBND về công nhận Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Tân Tây Lan tỉnh Bình Định nhiệm kỳ I. 80
28-07-2006 Quyết định số 1785/QĐ-CTUBND về công nhận Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ I. 81
24,126,962 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner