"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2006 Ngày 20 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2006 Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức mạng lưới thú y cơ sở. 04
11-08-2006 Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chính sách tái định cư dự án đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. 07
14-08-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 144/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh về việc phân loại đường phố các đô thị để tính thuế nhà đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 10
15-08-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Công báo tỉnh. 16
15-08-2006 Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND về thành lập Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh. 18
18-08-2006 Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh nhiệm vụ quản lý tuyến đường ĐT 637 (Vườn Xoài – Vĩnh Sơn). 20
18-08-2006 Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND về quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2006 Quyết định số 1836/QĐ-CTUBND về phê duyệt kết quả đánh giá phân loại doanh nghiệp thuộc tỉnh năm 2005. 24
14-08-2006 Quyết định số 1879/QĐ-CTUBND về thành lập Đoàn kiểm tra tình hình nuôi tôm trên cát tại huyện Phù Mỹ. 26
15-08-2006 Quyết định số 1895/QĐ-CTUBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XI tại tỉnh Bình Định. 28
15-08-2006 Quyết định số 1896/QĐ-CTUBND về bổ sung thành viên Ban Thường vụ Hội Dược học tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2003 - 2008. 30
16-08-2006 Quyết định số 1909/QĐ-CTUBND về chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư Công trình hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1). 31
16-08-2006 Quyết định số 1911/QĐ-CTUBND về quy định thanh toán viện phí trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập ngoại tỉnh. 32
18-08-2006 Quyết định số 1927/QĐ-CTUBND về điều chỉnh bổ sung thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư KCN Nhơn Hội, Khu phi thuế quan và Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Khu du lịch Vĩnh Hội. 34
14-08-2006 Chỉ thị số 07/CT-CTUBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trồng. 36
24,125,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner