"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2006 Ngày 10 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2006 Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định phân nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 -2010. 03
29-08-2006 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND về ban hành Bảng đơn giá đất để tính giá cho thuê đất và lệ phí trước bạ đất đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định. 24
29-08-2006 Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND về ban hành Bảng đơn giá đất để tính lệ phí trước bạ đất đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất của đơn vị kinh doanh kỹ thuật hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài và Khu công nghiệp Long Mỹ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 27
29-08-2006 Quyết định số 93/2006/QĐ-UBND về ban hành Bảng đơn giá đất để tính cho thuê đất và lệ phí trước bạ đất đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất của đơn vị kinh doanh kỹ thuật hạ tầng tại một số cụm công nghiệp của huyện Phù Mỹ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 30
05-09-2006 Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND về ban hành mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khu vực. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2006 Quyết định số 636/QĐ-UBND về công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. 37
31-08-2006 Quyết định số 637/QĐ-UBND về công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia - 2006. 39
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2006 Quyết định số 2054/QĐ-CTUBND về phê duyệt nhiệm vụ và phương án khảo sát xây dựng thiết kế chi tiết giai đoạn 1- Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 41
01-09-2006 Quyết định số 2067/QĐ-CTUBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Đường ĐT637 (Đoạn từ Quốc lộ 19 đến công trình đầu mối hồ Định Bình). 44
24,173,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner