"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2006 Ngày 20 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2006 Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định. 03
07-09-2006 Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND về ban hành khung mức thu và tỷ lệ % để lại về phí tham quan. 09
07-09-2006 Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND về ban hành phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2006 Quyết định số 626/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010. 13
05-09-2006 Quyết định số 645/QĐ-UBND về ban hành Quy chế xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh. 16
14-09-2006 Quyết định số 654/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung suất đầu tư trồng rừng phòng hộ thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tại Bình Định. 25
14-09-2006 Quyết định số 656/QĐ-UBND về phê duyệt định mức tạm thời khai thác gỗ rừng tự nhiên. 27
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2006 Quyết định số 2088/QĐ-CTUBND về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Định năm học 2006 - 2007. 40
08-09-2006 Quyết định số 2098/QĐ-CTUBND về bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá tàu thuyền và tài sản khác trên tàu thuộc Chương trình cho vay vốn khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 của tỉnh Bình Định. 42
08-09-2006 Quyết định số 2114/QĐ-CTUBND về ủy quyền thành lập Hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 44
08-09-2006 Quyết định số 2115/QĐ-CTUBND về ủy quyền thành lập các hội đồng khoa học và công nghệ. 45
14-09-2006 Quyết định số 2166/QĐ-CTUBND về phê duyệt thiết kế mẫu và dự toán công trình: Mở rộng mạng cấp nước đến hộ gia đình và vệ sinh nông thôn. 46
18-09-2006 Quyết định số 2200/QĐ-CTUBND về quy định (tạm thời) các văn bản đăng Công báo tỉnh. 48
19-09-2006 Quyết định số 2219/QĐ-CTUBND về đính chính Quyết định số 802/QĐ-CTUBND ngày 10/4/2006, Quyết định số 884/QĐ-CTUBND ngày 19/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. 50
24,127,189 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner