"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2006 Ngày 30 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-10-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2007. 04
12-10-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND về ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010 và quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh. 16
12-10-2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào đến năm 2010. 28
12-10-2006 Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND về kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010. 30
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2006 Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND về việc ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh giai đoạn 2007 - 2010 và quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh. 32
26-10-2006 Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu Kinh tế Nhơn Hội. 45
26-10-2006 Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND về việc lộ trình điều chỉnh giá nước máy của Công ty Cấp thoát nước Bình Định. 76
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-10-2006 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về phương án xây dựng tuyến đường phía Tây của tỉnh. 78
12-10-2006 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về thành lập Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn. 81
12-10-2006 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. 83
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2006 Quyết định số 2490/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ các KCN trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 85
12-10-2006 Quyết định số 2492/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Quý IV năm 2006. 88
16-10-2006 Quyết định số 2525/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Công trình: Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh. 92
19-10-2006 Quyết định số 2563/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa công tác tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc đối tượng tâm thần tại Trung tâm Tâm thần Hoài Nhơn. 94
19-10-2006 Quyết định số 2570/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty Sách và thiết bị trường học Bình Định. 96
20-10-2006 Quyết định số 2573/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bình Định nhiệm kỳ I (2006 - 2010). 98
23-10-2006 Quyết định số 2574/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh. 100
24-10-2006 Quyết định số 2595/QĐ-CTUBND về việc giá thu một phần viện phí áp dụng cho bệnh nhân là người Lào, Campuchia. 101
24-10-2006 Quyết định số 2599/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính ký biên bản thỏa thuận giữa UBND tỉnh Bình Định với Bộ Tài chính về việc sử dụng khoản tín dụng số CR.4000-VN của Hiệp hội Phát triển Quốc tế tài trợ cho Dự án Năng lượng nông thôn II - tỉnh Bình Định. 102
23-10-2006 Chỉ thị số 11/CT-CTUBND về một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa. 104
24,173,870 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner