"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner








Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 56 + 57           Năm 2007 Ngày 30 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học. 03
17-12-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ trình độ cao tỉnh Bình Định. 10
17-12-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên. 19
Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn
26-12-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tây Sơn. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2007 Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty Lâm nghiệp Sông Kôn. 32
21-12-2007 Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường ven biển Nhơn Hội - Tam Quan (ĐT 639). 74
24-12-2007 Quyết định số 845/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc. 87
24-12-2007 Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Đền thờ Võ Duy Dương. 89
24-12-2007 Quyết định số 854/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2007 - 2011. 91
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2007 Quyết định số 3166/QĐ-CTUBND về việc Hiệp hội Làng nghề Bình Định. 93
20-12-2007 Chỉ thị số 13/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nuôi trồng thủy sản năm 2008. 95
24,141,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner