"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48 + 49           Năm 2008 Ngày 25 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu thủy lợi phí theo Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ. 03
18-12-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của thôn làng, khối phố trên địa bàn tỉnh Bình Định. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2008 Quyết định số 699/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 24
16-12-2008 Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020. 34
16-12-2008 Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 58
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2008 Quyết định số 2637/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh. 71
05-12-2008 Quyết định số 2661/QĐ-CTUBND về việc mức hỗ trợ cho người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. 77
09-12-2008 Quyết định số 2687/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến nông năm 2009. 79
10-12-2008 Quyết định số 2707/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thực hiện các dự án thuộc Quỹ Môi trường toàn cầu. 81
15-12-2008 Quyết định số 2748/QĐ-CTUBND về việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường. 82
16-12-2008 Quyết định số 2752/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường. 84
16-12-2008 Quyết định số 2753/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. 92
16-12-2008 Quyết định số 2754/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. 97
25-12-2008 Quyết định số 2755/QĐ-CTUBND về việc đổi tên và điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của chi cục bảo vệ nguồn lợi Thủy sản. 103
24,141,514 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner