"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2008 Ngày 10 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 03
19-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 09
19-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về việc dự toán ngân sách năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2008. 29
19-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 55
19-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 71
19-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND về việc quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh. 77
19-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND ngày 26/7/2006 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6. 81
19-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND về việc kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010. 83
19-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND về việc chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề và lao động xã hội trên địa bàn tỉnh. 88
19-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 96
19-12-2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND về việc biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Bình Định. 104
19-12-2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND về việc quy định chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố. 106
19-12-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và làng, thôn, khu vực. 108
23,844,951 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner