"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2008 Ngày 30 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Định. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh”. 13
21-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, dạy nghề và lao động xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. 26
21-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010. 34
21-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 56
21-01-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng được thanh toán cước điện thoại di động phục vụ công tác. 80
24-01-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và làng, thôn, khu vực. 81
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2008 Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc Quy định tạm thời định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô. 84
10-01-2008 Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 trên địa bàn tỉnh. 90
21-01-2008 Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. 99
23,844,941 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner