"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2008 Ngày 29 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước
22-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2008. 03
22-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-02-2008 Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc mức hỗ trợ giá lúa giống để nhân dân gieo sạ lại trên diện tích lúa đông xuân 2007 - 2008 bị ngập úng hư do đợt mưa tháng 01/2008. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2008 Quyết định số 262/QĐ-CTUBND về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008. 35
14-02-2008 Quyết định số 263/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 39
21-02-2008 Quyết định số 315/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định. 45
23,844,980 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner