"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2008 Ngày 31 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-03-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về xử lý lấn, chiếm đất đai; đất đã được giao không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2008 Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010. 15
20-03-2008 Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 25
20-03-2008 Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố. 34
20-03-2008 Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại thành Sở Công Thương. 43
20-03-2008 Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 45
20-03-2008 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thể dục - Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa - Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 47
20-03-2008 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ. 49
24-03-2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý việc chôn cất người chết trong địa bàn quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội. 51
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2008 Chỉ thị số 02/CT-CTUBND về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách, đồng bộ để phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn tỉnh. 53
24,137,770 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner