"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2008 Ngày 20 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2008 Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miền núi năm 2007. 04
02-04-2008 Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc quy định giá đất ở tái định cư tại Khu dân cư B (giai đoạn 1), Đảo1, Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. 08
07-04-2008 Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Ban Dân tộc. 10
10-04-2008 Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản khác năm 2008. 12
14-04-2008 Quyết định số 227/QĐ-UBND về việc áp dung đơn giá đo đạc bản đồ địa chính và đăng ký thống kê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2008 Quyết định số 605/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hồ phun nước nghệ thuật thành phố Quy Nhơn. 21
26-03-2008 Quyết định số 606/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” tỉnh Bình Định năm 2008. 24
28-03-2008 Quyết định số 636/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2009. 34
03-04-2008 Quyết định số 694/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định 07/2008/NĐ-CP ngày 21/01/2008 của Chính phủ. 37
08-04-2008 Quyết định số 722/QĐ-CTUBND về việc giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước năm 2008. 47
09-04-2008 Quyết định số 729/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch vố hỗ trợ đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp thuộc địa bàn miền núi và làng nghề nông thôn năm 2008. 57
10-04-2008 Quyết định số 735/QĐ-CTUBND về việc giá bán, mức trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi, vùng cao năm 2008. 60
14-04-2008 Quyết định số 768/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phương thức, mức hỗ trợ giá mua vào và bán ra giống lúa nguyên chủng năm 2008 và những năm tiếp theo. 63
24,152,229 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner